Nevíte, jak pozvat na Facebooku na svou událost všechny své přátele najednou? Je to jednoduché!

 1. Instalujte si prohlížeč Mozilla Firefox (pokud ho v počítači nemáte)
 2. Instalujte doplněk Greasemonkey
  https://addons.mozilla.org/cs/firefox/addon/greasemonkey/
  Tlačítko „Přidat do aplikace Firefox“
 3. Instalujte skript Facebook: InviteThemAll
  http://userscripts.org/scripts/show/89653
  Tlačítko „Install“ vpravo nahoře

Po přihlášení na FB a stisknutí tlačítka „Pozvěte přátele“ u události máte nahoře v okně s přáteli novou lištu. Tlačítkem „Select“ vpravo vyberete všechny přátele – pak stačí jen pozvánku odeslat.

Věřím, že vám tento malý návod pomůže.

Přeji mnoho úspěchů!

www.joinsomethingnew.czAre you not sure how to invite on Facebook to your event all your friends at once? It’s that simple!

 1. Install the browser Mozilla Firefox (if you do not have it on your computer)
 2. Install addon Greasemonkey
  https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/greasemonkey/
  Button „Add to Firefox“
 3. Install script Facebook: InviteThemAll
  http://userscripts.org/scripts/show/89653
  Button „Install“ right up

After logging on FB and press „Invite friends“ at the event page you have at the top of the window with friends new bar. Press „Select“ to select all friends – then just send the invitation.

I hope that this little guide will help.

I wish you a lot of success!

www.joinsomethingnew.eu