Categotry Archives: Join Something New

1

Seznam stránek pro umístění reklamy ZDARMAList of free ad pages

by

Pro ty, kteří chtějí obchodní příležitost nabídnout co nejvíce lidem, jsem připravil následující přehled stánek, na nichž je možné umístit reklamu zdarma.

Vydělej 25$ za každého, kdo se přidá!

Placená, ale jedna z nejlepších:

Zdarma:

For those who want to offer the business opportunity to a large number of people, I prepared the following list of sites, where you can place an ad for free.

Earn $25 For Each Referral!

Paid, but one of the best:

Free:

0

Technická podpora a jednoduché reportovací nástrojeTechnical support and easy reporting tools

by

Můžete se přihlásit k vaší osobní stránce. Stále přidáváme další údaje o výkonu Vaší
organizace. V současné době jsou k dispozici následující nástroje:

 • TOP 5: ukazuje detail Vašich nejlepších 5 marketérů v první linii, stát, počet lidí v jejich první linii a jazyk.
 • Lokality: ukazuje, kde všude je Vaše organizace rozšířena.
 • Mapa: ukazuje geografické rozšíření celé komunity Join Something New.
 • Komunita: ukazuje výkon deseti Vašich nejlepších marketérů podle jejich lokality.
 • Kalkulačka: ukazuje kvalifikovaný odhad průběhu Vašich budoucích příjmů v závislosti na Vaší marketingové aktivitě.
 • Stažení dat v CSV: soubor vhodný pro načtení například do Excelu Vám umožní efektivně provádět mailing podle jazyků komunikace, lokality a aktivity vašich marketérů. Z důvodu ochrany osobních dat není možné, abyste získali přístup k datům o Vaší druhé a další linii. Komunikujte proto prostřednictvím Vaší první linie.

You can log in to your personal page. We keep adding more details about the performance of your organization. Currently the following tools are available:

 • TOP 5: it shows detail of your 5 most successful marketers in your first level, their language and number of marketers in their first level.
 • Locations: shows where your organization has expanded.
 • Map: shows the geographical expansion of the entire Join Something New community.
 • Community: shows your TOP 10 most active members and their first level, here you can filter by country and then by city.
 • Calculator: shows qualified estimate of your future income based on your marketing activity.
 • Export to CSV: Allows you to export data into MS Excel. Then you can work efficiently with the data about your first level. Due to personal data protection you do not have access to data about your second and further levels. For this reason, communicate only through your first level of marketers.

0

Doporučení k projektu – ke staženíRecommendations for project – for download

by

Návody a nápady, jak co nejlépe tvořit svou organizaci a na projektu profitovat, naleznete v souboru „Doporučení k projektu Join Something New“ (ve formátu .doc).

[dg ids=71]
You can find useful hints and ideas on how to build up your organization and profit from it in the file „Recommendations for Join Something New project“ (filetype .doc).
[dg ids=72]

0

Důležité novinky o marketingovém plánuImportant news about the marketing plan

by

Polovina obratu celého projektu bude rozdělena mezi vás – marketéry – jako základ provizního systému. Druhá polovina obratu bude sloužit k zajištění provozu, růstu a zisku společnosti. Provizní systém bude rozdělovat provize do hloubky šesti linií vašich spolupracovníků. Dále vzniknou speciální bonusy, které budou vypláceny úspěšným marketérům až do plné hloubky jejich organizace. Bonusy a marketingový plán pomůže efektivně rozšířit náš produkt – technologickou službu – po celém světě.50% of of turnover generated by project will be paid to you – the marketers – as a base of the reward system. The other 50% will be used to finance the operation, growth and profit of the company. Provision system will reward you your shares down to 6th level of your marketing community. There will be some special bonuses which will be paid to successful marketers from whole depth of their organization. Our marketing plan will be highly motivational and it will help to spread our project around the world.

1 2