Categotry Archives: Informace

0

Technická podpora a jednoduché reportovací nástroje

by

Můžete se přihlásit k vaší osobní stránce. Stále přidáváme další údaje o výkonu Vaší
organizace. V současné době jsou k dispozici následující nástroje:

  • TOP 5: ukazuje detail Vašich nejlepších 5 marketérů v první linii, stát, počet lidí v jejich první linii a jazyk.
  • Lokality: ukazuje, kde všude je Vaše organizace rozšířena.
  • Mapa: ukazuje geografické rozšíření celé komunity Join Something New.
  • Komunita: ukazuje výkon deseti Vašich nejlepších marketérů podle jejich lokality.
  • Kalkulačka: ukazuje kvalifikovaný odhad průběhu Vašich budoucích příjmů v závislosti na Vaší marketingové aktivitě.
  • Stažení dat v CSV: soubor vhodný pro načtení například do Excelu Vám umožní efektivně provádět mailing podle jazyků komunikace, lokality a aktivity vašich marketérů. Z důvodu ochrany osobních dat není možné, abyste získali přístup k datům o Vaší druhé a další linii. Komunikujte proto prostřednictvím Vaší první linie.
0

Uvolněné informace o projektu

by

Už před 8 lety měli autoři projektu vizi, která v době svého vzniku ještě příliš předbíhala dobu. V minulém roce však zjistili, že nadešel čas, aby vizi přetavili do reality. Sestavili projektový team a zajistili financování celého projektu s rozpočtem výrazně převyšujícím částku jednoho milionu USD. Za dobu 18 měsíců se dostali do situace, kdy během dvou měsíců uvolní celý projekt na trh. Projekt přináší naprostý průlom v obchodování velmi frekventovaných služeb, které denně konzumuje značná část celosvětové populace. Pro rozšíření projektu je po vzoru Facebooku využit tzv. komunitní marketing, tady šíření formou známých a přátel, virálně čili formou sociálních sítí. Značná část vygenerovaného obratu bude rozdělena mezi lidi, kteří se zaslouží o celosvětové rozšíření tohoto projektu. Podobnost s Facebookem spočívá v tom, že  nikdy nebude třeba platit za registraci nebo participaci na projektu. Naopak naprosto nový je projekt v tom, že lidé, kteří nemají žádný kapitál, či podnikatelský nápad, mohou i tak plně participovat na této průlomové podnikatelské příležitosti. Jde tedy o něco jako komunitní podnikání.

 

Na konci listopadu 2012 tvůrci přistoupili ke spuštění předstartovní fáze, jejímž účelem je vytvořit síť marketérů po celém světě, kteří budou připraveni na startu v okamžiku spuštění projektu. Do dnešního dne se připojily tisíce lidí z více než 25 zemí. V okamžiku ostrého startu tedy nebude projekt startovat z nuly, ale bude existovat rozsáhlá skupina marketérů, kterým autoři poskytnou celou sadu podpůrných nástrojů a technik pro rozvoj obchodování. Každý se pak rozhodne sám za sebe, v jaké míře a za jakých podmínek projekt podpoří. Lze předpokládat, že v okamžiku spuštění projektu dojde k explozi zájmu o účast na projektu. Jediné, co může člověk reálně ztratit v případě aktivní účasti na předregistrační fázi projektu, je ztráta vlastního úsilí.

 

V současné době se z důvodu nutného nedostatku přesných informací dělí lidé zapojení do projektu na ty, kteří vyčkávají na nové informace, a ty, kteří  si začali aktivně připravovat svojí organizaci spolupracovníků. Tito pak aktivně šíří povědomí o projektu prostřednictvím svého jedinečného NICKU, který si zvolili při registraci. Obě strategie jsou samozřejmě v pořádku. Výhodou je však využít předstartovní fázi k vybudování  vlastní, nejlépe mezinárodní rozsáhlé organizace, jelikož provizní systémy Vás budou odměňovat za marketéry z celé řady linií Vaší vlastní organizace. Nejvíce tak budou profitovat nejen ti, kteří získají maximum nových marketérů ve své první linii, ale i ti, kteří do své organizace přenesou co nejrychleji veškeré získané informace, nové nápady a postupy. Neméně důležitou je otázka motivace.  Kvalifikovaný odhad Vašich budoucích příjmů z této podnikatelské příležitosti, založený na numerickém modelu a expertním úsudku můžete modelovat v kalkulačce, k níž získáte přístup po zapojení Vašeho prvního člověka. Model bere v potaz výši Vaší osobní aktivity a bude zpřesňován tak, jak porostou znalosti tvůrců.