Monthly Archives: březen 2013

0

Technická podpora a jednoduché reportovací nástroje

by

Můžete se přihlásit k vaší osobní stránce. Stále přidáváme další údaje o výkonu Vaší
organizace. V současné době jsou k dispozici následující nástroje:

 • TOP 5: ukazuje detail Vašich nejlepších 5 marketérů v první linii, stát, počet lidí v jejich první linii a jazyk.
 • Lokality: ukazuje, kde všude je Vaše organizace rozšířena.
 • Mapa: ukazuje geografické rozšíření celé komunity Join Something New.
 • Komunita: ukazuje výkon deseti Vašich nejlepších marketérů podle jejich lokality.
 • Kalkulačka: ukazuje kvalifikovaný odhad průběhu Vašich budoucích příjmů v závislosti na Vaší marketingové aktivitě.
 • Stažení dat v CSV: soubor vhodný pro načtení například do Excelu Vám umožní efektivně provádět mailing podle jazyků komunikace, lokality a aktivity vašich marketérů. Z důvodu ochrany osobních dat není možné, abyste získali přístup k datům o Vaší druhé a další linii. Komunikujte proto prostřednictvím Vaší první linie.
0

Důležité novinky o marketingovém plánu

by

Polovina obratu celého projektu bude rozdělena mezi vás – marketéry – jako základ provizního systému. Druhá polovina obratu bude sloužit k zajištění provozu, růstu a zisku společnosti. Provizní systém bude rozdělovat provize do hloubky šesti linií vašich spolupracovníků. Dále vzniknou speciální bonusy, které budou vypláceny úspěšným marketérům až do plné hloubky jejich organizace. Bonusy a marketingový plán pomůže efektivně rozšířit náš produkt – technologickou službu – po celém světě.

4

Jak pozvat všechny přátele na Facebooku

by

Nevíte, jak pozvat na Facebooku na svou událost všechny své přátele najednou? Je to jednoduché!

 1. Instalujte si prohlížeč Mozilla Firefox (pokud ho v počítači nemáte)
 2. Instalujte doplněk Greasemonkey
  https://addons.mozilla.org/cs/firefox/addon/greasemonkey/
  Tlačítko “Přidat do aplikace Firefox”
 3. Instalujte skript Facebook: InviteThemAll
  http://userscripts.org/scripts/show/89653
  Tlačítko “Install” vpravo nahoře

Po přihlášení na FB a stisknutí tlačítka “Pozvěte přátele” u události máte nahoře v okně s přáteli novou lištu. Tlačítkem “Select” vpravo vyberete všechny přátele – pak stačí jen pozvánku odeslat.

Věřím, že vám tento malý návod pomůže.

Přeji mnoho úspěchů!

www.joinsomethingnew.cz

0

Jak maximalizovat svůj budoucí zisk

by

Pokud chcete mít připravené dobré základy pro globální expanzi Vašeho nového podnikání, je třeba se zaměřit na několik činností:

Tvorba první linie: každý člověk, kterého přivedete k této příležitosti, bude nadále patřit do Vaši organizace. Všichni lidé, kteří budou přivedeni Vámi přivedeným marketérem, budou taktéž patřit do Vaší organizace a budou tvořit  Vaši  druhou linii. Tak se tvoří vaše organizace do hloubky bez omezení. Ujistěte se, že při Vaší akviziční kampani propagujete správný link obsahující Váš jedinečný NICK, který jste si zvolili při registraci (www.joinsomethingnew.com/NICK). Pokud chcete registrovat někoho v zahraničí, použijte registrační stránku v jiném jazyce (příklad: www.joinsomethingnew.com/en/NICK, kde “en” značí angličtinu). Seznam dostupných jazyků se rychle rozšiřuje podle lokalit, kde se naše podnikání šíří. Do konce měsíce ledna bylo jazykově pokryto 95% světové populace.

Koho registrovat: Dopředu opravdu nevíte, kdo bude pro Vaši organizaci tím klíčovým člověkem. Nejlépe se osvědčuje nesoudit lidi dopředu a věnovat jim čas a péči. Dále nepředjímat, kdo je schopný a kdo neschopný. Lidé se v zásadě vyberou sami. Já dávám příležitost každému. Zda se jí chopí, je na něm. Čas investuji do těch, kteří si jej zaslouží, ne do těch, kteří jej vyžadují.  Přesto je možné vysledovat, že jsou skupiny lidí, kteří budou zřejmě v tomto projektu mít výhodu. Jedná se o lidi s dobrým jménem, kteří u ostatních požívají důvěru. Dále o lidi, kteří mají zkušenosti s různými síťovými a MLM strukturami. Ač tento projekt není založen na placení registračních poplatků, má některé rysy podobné s existujícími MLM. Proto mají lidé s podobnými zkušenostmi výhodu. Dále se pak jedná o lidi, kteří mají značné sítě přátel na sociálních sítích a lidi, kteří se vyznají v internetovém marketingu. Dále mezinárodní studenti, kteří studovali v zahraničí s rozsáhlou skupinou mezinárodních přátel a kontaktů. Pokud někoho takového znáte, pokuste se jej získat pro tuto příležitost.

Metody akvizice: každý marketér volí svoji specifickou strategii s ohledem na své možnosti, schopnosti a další okolnosti. Proto si dovolím pár inspirací, které se mi osvědčily. Libovolně je modifikujte dle svého uvážení. Neměli byste však v žádném případě lhát, nebo přibarvovat skutečnost. Vaši marketéři by se pak oprávněně cítili podvedeni. Nejlépe mi funguje jednoduchá strategie: “Pokud chceš, můžeš se přidat k novému podnikatelskému projektu www.joinsomethingnew.com/cs/NICK, pokud tě to zaujme, zaregistruj se, já Ti pošlu bližší informace”. Po úspěšné registraci odešlu novému marketérovi týž den například kopii tohoto emailu. Zdá se, že někdy méně informací funguje lépe než více. S registrací nedůvěřivých lidí, kteří s Vámi hodiny budou diskutovat a polemizovat, raději počkejte na okamžik ostrého spuštění projektu a nebo je prostě neregistrujte.

 • Veřejná událost na Facebooku: vytvořil jsem novou veřejnou událost: http://www.facebook.com/events/126171294216588/, na tuto událost jsem pozval všechny své přátele, kteří mluví daným jazykem. Tato metoda se hodí pro lidi s rozsáhlou skupinou přátel (já jich mám 317). Pokud chcete použít veřejnou událost na Facebooku, nezapomeňte vytvořit svou vlastní, jinak byste propagovali můj registrační NICK a lidé by se registrovali „na mě“. Texty z mé události klidně zkopírujte.
 • Vložení krátkého textu do statusu na Facebooku: funguje dobře, lidé se často ptají na podrobnosti.
 • Placený inzerát na Facebooku:  za několik USD se jako marketéři mohou registrovat i lidé, které vůbec neznáte.
 • Rozeslání SMS: Rozešlete přátelům krátkou SMS s linkem na registrační stránku a výzvou k registraci. Funguje dobře.
 • Osobní kontakt: mluvím s lidmi o tom  že spolupracuji na spuštění nového projektu. Že člověk může investovat pár minut nebo klidně pracovat naplno a že je možné si přivydělat rozumné peníze. Pokud ho to zajímá, ať se zaregistruje a já mu pošlu týž den podrobnější informace.
 • Oslovení přátel v zahraničí: Oslovím napřímo s tím, že jsem si na ně vzpomněl, že rozjíždíme nový business a že by na něm případně mohli participovat. Pokud je to zajímá, ať se zaregistrují a já jim pošlu podrobnější informace. Přátelé v zahraničí jsou cesta, jak rozvinout vaše podnikání v jiné zemi. V této zemi pravděpodobně budete naprosto první nebo mezi prvními.

Sdílení informací: udržujte Vaši první linii informovanou. Například přepošlete tento informační email všem členům vaší první linie a všem, kteří se Vám aktuálně zaregistrují. Detailní přehled o všech členech vaší první linie získáte po vložení PIN na stránce přehledů, v každém informačním emailu o registraci nového marketéra.

Motivace: Svojí první linii můžete motivovat nejlépe tím, že jí jdete příkladem. Samozřejmě můžete dle vlastního uvážení vypsat kvalifikace (odměny za dosažení určitého stanoveného cíle) pro svoji první linii, s tím bych však posečkal do doby, než získáte sami z tohoto projektu reálný příjem a to se technicky může stát teprve po jeho ostrém spuštění. Sdílejte příběhy úspěšných marketérů ve Vaší organizaci nebo jinde. Sdílejte know-how a osvědčené postupy, které vám fungují. Například já sděluji novým lidem, že v případě, že se jim podaří získat cca 500 marketérů v první linii, s vysokou pravděpodobností získají po spuštění projektu značný příjem. A to je pravda.

Vzdělejte sebe a svou první linii: projděte si všechny detaily registračních stránek a administračního rozraní, porozumějte FAQ, prostudujte si tento email, zeptejte se mne na detaily, kterým nerozumíte. Ujistěte se, že vaše první linie umí všechny kroky duplikačního mechanismu, v opačném případě se Vaše organizace nebude virálně rozšiřovat. Pokud nevíte jak dál, ptejte se mne.

1 2