Rád vás tu vidím! 🙂

To, že jste doputovali na tuto stránku, znamená, že jste se nějakým způsobem setkali s projektem Join Something New. Což je dobře.

Naleznete zde informace, rady a návody, týkající se tohoto projektu. Abyste k nim ovšem měli přístup, je třeba se zdarma registrovat na stránce www.joinsomethingnew.cz.

Blíží se uvedení nové technologické služby, která každý den pomůže milionům lidí na
celém světě, a která změní způsob, jakým lidi využívají dopravu. Díky mobilním
technologiím a mobilním aplikacím doslova pohneme světem! Projekt “Join Something
New” slouží k registraci budoucích marketérů této služby, kteří se o jejím uvedení dozví
nejdříve, a budou tak mít tu nejlepší startovní pozici k tomu, aby mohli profitovat z jejího
šíření po celém světě. Úkolem marketéra je efektivně šířit tuto službu díky vlastním
kontaktům a díky ostatním marketérům, které do své komunity získají, takže služba najde
své zákazníky rychle a začne ihned generovat obrat. Část tohoto obratu bude rozdělena
do sítě marketérů, kteří pomohli naši službu rozšířit. Sdílením části obratu vytváříme silné
komunitní podnikání ku prospěchu všech zúčastněných. Nikdo takto ještě nevyužil sílu
komunitního podnikání k distribuci mobilních aplikací!

Přeji hodně štěstí!

Petr

http://www.youtube.com/watch?v=2Iv5XttzNOwGlad to see you here! 🙂

The fact that you are here means that you are experiencing Join Something New project in some way. That is good.

You can find information, advice and guidance regarding this project. To access them, sign up for free on site www.joinsomethingnew.eu.

There is a new technological service which will help millions of people around the world
every day and which is going to change the way people use transport. With the help of
mobile technology and mobile applications, we are going to move the world! The “Join
Something New” pre-launch service was created to prepare future marketers of this
service to be ready and have the best head-start to profit from spreading this service
across the world right from the moment of its launch. The job of a marketer is to effectively
spread this service through their own contacts and through other marketers in their own
community which they can build so that the service finds its customers fast and begins to
generate revenue immediately. A part of the revenue generated by usage of the service
will be allocated to the network of marketers who have helped market it. By sharing part of
the revenue we create a strong community business where all parties benefit. Nobody has
used the power of community business this way to distribute mobile apps ever before!

I wish you good luck!

Petr

http://www.youtube.com/watch?v=LsVmAE91pMU